Fiscaal verzet tegen dwangbevel

Juridisch verzet tegen dwangbevel

Zelfstandige professionals kampen in deze crisistijden nog wel eens met achterstanden bij de betaling van hun belastingschulden. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat door de belastingdienst een dwangbevel wordt uitgevaardigd. Het is dan goed om te weten dat een belastingschuldige in verzet kan komen tegen de tenuitvoerlegging van een dergelijk dwangbevel. Dit kan als je denkt dat je bezwaren hiertegen gegrond zijn. Enkele voorbeelden van mogelijk bezwaren zijn:

- Gemaakte vormfouten.
- Het per post niet ontvangen van een hernieuwd bevel tot betaling vooraf aan de tenuitvoerlegging.
- De belastingdienst neemt goederen in beslag die daarvoor niet in aanmerking komen.
- De belastingfunctionaris handelt in strijd met de wet of de beleids- of uitvoeringsvoorschriften van de Belastingdienst.
- De belastingfunctionaris handelt in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
- De belastingfunctionaris hanteert een disproportionele maatregel.
- De aanslag is verjaard of de aanslag is betaald, enzovoort.

Een belangrijke reden om verzet aan te tekenen tegen een dwangbevel is dat de tenuitvoerlegging hiervan op grond van de wet automatisch wordt opgeschort totdat op het aangetekende verzet is beslist. Niet in de laatste plaats wordt hiermee bijvoorbeeld voorkomen dat de geplande openbare verkoop (of de aankondiging daarvan – ‘stickeren’) doorgang vindt. Hiermee wordt de continuïteit van de onderneming voor enige tijd weer gewaarborgd. Ook biedt het aantekenen van verzet ruimte voor overleg met de belastingdienst.

Het loont dus in veel gevallen om verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel of het voornemen daartoe. Er is geen termijn waarbinnen je het fiscaal verzet moet aantekenen. Al heeft het uiteraard geen zin meer om verzet in te dienen als de tenuitvoerlegging reeds is afgerond.

Over Nicky Schaap

Nicky Schaap is advocaat bij Siebert & Becker Advocaten. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij is een van de initiatiefnemers van ZP Blog. Lees hier meer over Nicky.

Foto Credit: Javier Corbo

 

Reageer!MEEST POPULAIR

De kansen van de ondernemer op vergoeding van de schade als gevolg van de renteswap

0 comments, geschreven DOOR Ruben van Amerongen 01.06.2015

Foto ZP nieuws weekly 23

MKB ondernemer met een renteswap kan door de combinatie van de negatieve waarde van de swap die ontstaat door de dalende Euribor-rente en de verhoging van de rente geen kant

Lees meer...

RECENT OP ZELFSTANDIGE PROFESSIONAL

ZP Masterclass: Workshop ‘Werken aan je Profilering’

0 comments, geschreven DOOR Redactie 10.04.2015


mei 1 @ 09:00 - 17:00 Evenementnavigatie « ZP Masterclass : Bereik je doel(en) met NLP, een eerste kennismaking met NLP Symposium “Innoveren doe je Samen” van IDEA in Alkmaar » Een workshop verzorgd door

Lees meer...