Ta3Z3hRxTTCTHmi1s1B1_Brooklyn_Bridge_by_Anders_Jilden

Scheiden met oog voor de continuïteit van de onderneming onder begeleiding van Echtscheidingsplaza.com

Echtscheidingsplaza is een nieuw samenwerkingsverband van advocaten, mediators, kindertherapeuten, fiscalisten, notarissen en financieel deskundigen die met elkaar zorgen voor een zo effectief mogelijke afwikkeling.  Zo weet u zeker dat u op alle vlakken optimaal en professioneel ondersteund en geadviseerd wordt bij uw echtscheiding.

Echtscheidingsplaza is ontwikkeld door Siebert &  Becker Advocaten, Scheidingsjurist Gombert, Vlamings Kinder- en Jeugdtherapie en Notariskantoor Wijts & Ten Brink.

Het doel is om een zo harmonieus en optimaal resultaat te behalen in een vaak emotionele periode voor zowel beide partners als voor de kinderen.

Echtscheiding en onderneming
Een echtscheiding waarbij een onderneming is betrokken is complex. Vastgesteld dient te worden wie de onderneming gaat voortzetten en of de waarde van de onderneming verrekend dient te worden. De waarde van de onderneming zal in veel gevallen dan ook vastgesteld moeten worden.

Het inkomen van een ondernemer is daarnaast lastiger vast te stellen en wisselt vaak. Ook het vaststellen van de alimentatie is dan ook complex.

Binnen Echtscheidingsplaza.com is veel kennis aanwezig op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. Daarnaast komt onze kennis van het jaarrekeningenrecht goed van pas. Onze experts kunnen u dan ook zorgvuldig adviseren over de specifieke ondernemersvraagstukken. Naast de financiële belangen van de echtgenoten zal er ook veel aandacht worden besteed aan de continuïteit van de onderneming.

De aanpak van Echtscheidingsplaza bestaat uit een aantal stappen.

Stap 1: De Intake

U wordt eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin wij onze aanpak uitleggen. Ook komen in dit gesprek de kosten aan bod.

Stap 2: De inkomens- en vermogensscan

Aan de hand van de door u te verstrekken gegevens wordt van onder meer een scan van het inkomen en vermogen opgesteld. Door middel van deze scan wordt de verdeling van het vermogen en de behoefte en draagkracht voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld.  Deze scan wordt met u doorgesproken. In dit gesprek zullen tevens zoveel als mogelijk de punten waarover afspraken gemaakt moeten worden benoemd worden. Hierna beslist u samen of u gebruik wilt maken van het vervolgtraject.

Stap 3: De kinderen

In het geval er kinderen zijn zal er ook aandacht zijn voor het welzijn van de kinderen. Veelal zien we bij de meeste ouders dat zij beiden het heel belangrijk vinden dat het met hun kinderen goed gaat. Toch is verreweg de meest gehoorde ‘klacht’ van kinderen in een echtscheidingssituatie is: ‘het overleggen’. Veel ouders nemen beslissingen zonder hun kinderen daarbij te betrekken. Onder begeleiding van een kindertherapeut wordt er ook gekeken naar de wensen van uw kinderen. Zo wordt er bij het opmaken van het ouderschapsplan zoveel mogelijk gehoor gegeven aan de wensen van uw kinderen. We zorgen voor duidelijke en eerlijke afspraken en heldere informatie. Hiermee geeft u uw kinderen weer fundament voor hun toekomst kunt leggen en ze weer vooruit kunnen kijken.

 Stap 4: Mediator of scheidsrechter

Afhankelijk van de insteek van de partners kunnen de scheidende partijen kiezen tussen een vervolgtraject met een mediator of met een scheidsrechter. Beiden zijn ervaren advocaten of mediators/juristen op het gebied van echtscheidingsrecht en zij laten zich ook nog eens bijstaan door een team van specialisten op fiscaal, financieel en notarieel gebied.  In (het/de) gesprek(ken) met de mediator of scheidsrechter worden de aan de hand van de intake en de inkomens- en vermogensscan benoemde overlegpunten besproken en wordt getracht hierover overeenstemming te bereiken.

De mediator begeleidt het proces en spant zich samen met partijen in om de echtscheiding zo harmonieus als mogelijk af te wikkelen waarbij de beslissingen altijd door de partijen zelf genomen worden. De scheidsrechter heeft een meer actieve en sturende rol en hakt zo nodig knopen door op de punten waar partijen niet tot overeenstemming kunnen komen.

 Stap 5: Het convenant en ouderschapsplan
Aan het eind van dit traject worden de afspraken tussen de partijen vastgelegd in een echtscheidingsconvenant alsmede een ouderschapsplan en wordt vervolgens bij de Rechtbank een verzoek tot echtscheiding ingediend, waarbij de afspraken tussen de partijen door de Rechtbank worden bekrachtigd. Indien u zich in de uiteindelijke afspraken niet kunt vinden dan staat het u vrij om alsnog de dienstverlening te beëindigen.

Nazorg:

Ook de nazorg, zoals de toedeling van de woning, de splitsing van de pensioenen en lijfrentes kan desgewenst door de deskundigen van echtscheidingsplaza worden afgehandeld.

Voor meer informatie bekijk de website: www.echtscheidingsplaza.com of bekijk https://www.youtube.com/watch?v=fO5WL3pZr_g

 

 

 

Geen comments mogelijk.

MEEST POPULAIR

De kansen van de ondernemer op vergoeding van de schade als gevolg van de renteswap

0 comments, geschreven DOOR Ruben van Amerongen 01.06.2015

Foto ZP nieuws weekly 23

MKB ondernemer met een renteswap kan door de combinatie van de negatieve waarde van de swap die ontstaat door de dalende Euribor-rente en de verhoging van de rente geen kant

Lees meer...

RECENT OP ZELFSTANDIGE PROFESSIONAL

ZP Masterclass: Workshop ‘Werken aan je Profilering’

0 comments, geschreven DOOR Redactie 10.04.2015


mei 1 @ 09:00 - 17:00 Evenementnavigatie « ZP Masterclass : Bereik je doel(en) met NLP, een eerste kennismaking met NLP Symposium “Innoveren doe je Samen” van IDEA in Alkmaar » Een workshop verzorgd door

Lees meer...